Uzņēmums SPU pievienojies uzņēmumam Kingspan. Nosaukums SPU Insulation Baltics OÜ mainīts uz Kingspan Insulation OÜ. Lasīt vairāk >
X

Kingspan Therma izolācijas tehniskās īpašības

Šīs lapas tabulā ir parādītas Kingspan Therma izolācijas tehniskās īpašības.

Kingspan Therma izolācijas
Produktiem ir CE marķējums

Īpašības

Produkti

Šūnu uzbūve

Slēgta šūnu uzbūve vairāk nekā 90%

 

Siltuma vadītspēja
EN ISO 10456, EN 13165
aprēķinātā vērtība λU
= norādītā vērtība λD (normālos apstākļos)

0,023 W/mK, pretdifūzijas pārklājums

SPU AL
SPU P
SPU Vintti-Iita
SPU Sauna-Satu
SPU R
SPU produkti savrupmājām

0,022 W/mK, pretdifūzijas pārklājums

SPU SP

Atvērts difūzijas pārklājums

0,025 W/mK, biezāks par 120 mm
0,026 W/mK, biezums 80–120 mm
0,027 W/mK, plānāks par 80 mm

SPU FR
SPU B
SPU H

0,034 W/mK (aprēķinātā vērtība ģipša-poliuretāna savienojumam)

SPU Anselmi 40 (PU = PUR)

0,031 W/mK (aprēķinātā vērtība ģipša-poliuretāna savienojumam)

SPU Anselmi 70 (PU = PUR)

Blīvums

32–38 kg/m3, saskaņā ar produktu

 

Ūdens absorbcija EN 12087

≤ 1,5 til. -%

 

Ūdens tvaiku caurlaidība
- izolācijas panelis bez pārklājuma

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Spiedes izturība EN 826

≥ 100 kPa

 

Stiepes izturība EN 1607

   

Termiskās izplešanās koeficients

5–8 * 10-5 / ºC

 

Reakcija degšanas situācijā
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

SPU FR
SPU Anselmi (ģipša plāksnes pārklājums)

E

Pretdifūzijas alumīnija lamināts SPU AL
Plātne bez pārklājuma SPU H

F

Īpašs betona rūpniecības lamināts SPU P
Pretdifūzijas pārklājums bez alumīnija SPU R
Pretdifūzijas pārklājums bez alumīnija SPU RF
Bitumena lamināts SPU B

Izturība pret karstumu (regulāri produkti)

-40 ... +100 ºC, īslaicīgi +250 ºC

 

- aizdegšanās temperatūra

Virs +400 °C, ar liesmu apm. +300 °C

 

Radona caurlaidība

≈0 %

Pretdifūzijas pārklājums SPU AL, SPU P, SPU R

 

CE

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP)