Uzņēmums SPU pievienojies uzņēmumam Kingspan. Nosaukums SPU Insulation Baltics OÜ mainīts uz Kingspan Insulation OÜ. Lasīt vairāk >
X
SPU tehniskie padomi ir paredzēti tikai, lai palīdzētu būvniecības projekta izveidošanā. Profesionālam konstrukciju projektētājam vienmēr ir jāplāno objektam atbilstošas konstrukcijas un risinājumi. Būvniekam galvenokārt ir jāievēro konstrukciju projektētāja sagatavotais projekts un norādījumi, kā arī spēkā esošie būvniecības un drošības nosacījumi.